Åkers Bergslag

Åkers Bergslag är ett naturskönt vildmarksområde som ligger i nordöstra Södermanland mellan Gnesta och Strängnäs. Det är ett av Södermanlands mest märkliga och storslagna naturområden med historiska anor ända från stenåldern.
I Åkers Styckebruk upphörde stycketillverkningen på 1860-talet, men de gamla bruksbyggnaderna är mycket välbevarade. På Åkers hembygdsförenings hemsida kan du läsa mer om bruket och se bilder från föreningens bruksmuseum.
I Sörmlands museums skyltprogram "Historien i Sörmland" ingår även Åkers Bergslag. En arbetsgrupp har tillsammans med museets Eva Sundström träffats och diskuterat skyltarnas innehåll, placering och bildval.
Aktörerna i Åkers Bergslag finner du här.
Kom och hälsa på i denna vackra bergslagsbygd nära storstaden!

 

 


                                                                      
Mellanmarviken från edet vid Krampan.   Foto: Kerstin Landin

                                                                       
Malmen från Skottvångs gruva forslades över Marvikarnas isar till bruket i Åker. Fram till 1866 göts där kanoner, som såldes över hela världen. Foto: Gunnar Fitger


                                                         
Vid en guidning i Kalkbro naturreservat upptäcktes denna ovanliga makaonfjäril. Dess larver lever på dillsläktingen säfferot, som växer i den kalkrika jorden. 
 Foto: Lena Eriksson


                                                                                               
Vattnets forsande kraft drev bälgen som fick hyttornas malm att glöda, här vid Nerhyttan. 
 Foto: Kerstin Landin

Pumpstocksborren vid Skottvång är unik i Sverige. Genom de ihåliga stockarna pumpades vattnet upp ur gruvan. Foto: Gunnar Fitger

De tre Marvikarna är en gammal transportled, idag nyttjad av kanotister och långfärdsskridskoåkare.  Foto: Göran Nilsson

Vid Kalkbro har man brutit kalk till järnframställning i många hundra år. På våren kläds brottet av tusentals blåsippor och den fridlysta tibastbusken. Den sällsynta orkidén purpurknipprot blommar under sommaren.  Foto: Gunnar FitgerNedre dammen vid Skeppsta - järnbruk fram till 1875.  Foto: Göran NilssonVattenhjulet vid Göksjön är med sin diameter på 13,4 m det näst största i Sverige. 1870-1896 försåg det via en stånggång gruvan vid Bredsjönäs med vattenkraft. Foto: Kerstin Landin

 

 


I guidespelen dyker ibland Bengt Landin upp som gruvfogde Granberg och träter med Lova. Foto: Gunnar Fitger


Kalkbro om hösten.  Foto: Ulrika Eckardt

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.